mei 02, 2006

Ge kunt mij altijd eens bellen

Steeds meer wordt vastgesteld dat de zogenaamde "face-to-face" conversaties tot niets uitdraaien. Telefonisch daarentegen worden de lucratievste deals gesloten. Dit blijkt allemaal uit de statistieken, zoals opgetekend in de verhandeling van de vorser aan de Groningse universiteit Lucas Robbertsma.

"Nou inderdaad", meldde Lucas ons, toen wij deze afspraak maakten, aan de telefoon, "nadat ik alle gegevens feilloos had overgenomen, begon ik aan mijn analyse. Mensen praten niet meer met elkaar, bedacht ik onmiddellijk."


Lucas Robbertsma, zonder telefoon


Het is daadwerkelijk een feit: mensen praten nog wel met elkaar, doch de boodschap dringt nooit door. Pas wanneer een bericht per telefoon, of ander hulpmiddel, wordt overgebracht, schijnt dit door te dringen.

Per tam-tam, waagden wij van PEG?

"Hahahaha", schaterde de goedlachse Lucas het uit, "Maar nee toch niet. Schijnbaar zien de meeste mensen in een gesprek altijd iets sociaals, en dat kan niet. Een gesprek tussen mensen heeft in se altijd iets onwezenlijks. Iets onechts."

Onze gefronste wenkbrauwen, voor zover niet ge√ępileerd, indachtig, verklaarde Lucas zich nader.

"Sociale ontmoeting zijn het einde van de maatschappij. Altijd maar vriendelijk en beleefd blijven. Nee, dat hoort niet. Maar de mens heeft schrik!"

bangelijk
Ook deze mens had bang!

Beangstigd naar wat komen zou vroegen we om toelichting.

"Schrik om zich te tonen. Schrik om toe te geven dat hij voor Veldwezelt supportert. En dat hoeft niet."

Dus, denken wij van PEG, de telefoon lost dit op?

"Ah bah ja, aan de telefoon is er geen rechtstreeks contact. Dan durft men nee zeggen. Of ja, bij sommige betaallijnen. Dus wordt alles veel duidelijker. Vandaar: geef iedereen een gratis GSM, en laat ze waar en hoe dan ook altijd met elkaar bellen als ze iets te zeggen hebben. Ik zal mijn doctoraatsvoorstelling overigens ook via telefoonverbinding organiseren, zo zie je maar."

anti-sociale dame
Deze dame zwoer na vijf jaar met succes ieder sociaal contact af.

Toen we Lucas bedankten voor dit onderhoud liet hij niet na om schamper te stellen: "Over wat ging dit nu. Belt mij daar eens over!"

Wij van PEG dropen af uit Groningen, met op onze radio "Draai dan 79.72.04". Er zijn nog waarden! En de telefoon huilt mee...