maart 06, 2006

0,5 per mille is foute grens

De onlangs opgerichte VV33 (in het kort: Vereniging Voor driëendertigers) laakt het huidige beleid van Minister In Het Landt.

"Ah ja, bien sûr, men wil de verkeersongevallen tegen gaan door de grenzen te verlagen. Da klopt niet. Vele mannen rijden zat gewoon beter.", dixit Mark Verkerke, zeg "Makke".

"A bah ja, zoals ik steeds pleeg te plegen, als ik een pint uit heb ben ik eens zo geconcentreerd. Ne kleine Fitibaldi, zeg maar. Maar nuchter, haha, een gevaar op de baan.

Makke
Foto van onze verslaggever:Makke op de (bowling)baan.


Blijkbaar is de overheid foutief bezig, en worden de signalen niet ontvangen.

"Met morsecodes zijn we al bezig geweest, zover moeten we gaan, maar zolang de juge niet wil luisteren, wilt de wet niet volgen", sprak Mathieu Dendiene spontaan doch kortaf. Verder wilde deze sympathieke roodneus niets kwijt.

"Laat me het nu eens eerlijk vragen", aldus Makke, " waarop is die grens gebaseerd?? Ge hebt mensen die al van de geur van de Vodka zat worden, en ge hebt er die fluks een fles Stoli op kunnen. Awel ja, schenk maar bij...".

We kunnen Makke bezwaarlijk ongelijk geven, doch, geheelonthouders als wij zijn, wijzen we toch op de gevaren die altijd aanwezig zijn.

"Effectief", ontploft Makke Verkerke, "Effectief. maar de grens, en er moeten grenzen zijn, ook al kunt ge die verleggen, is foutief gelegd. 0,5, daar lach ik mee, ah ja, daar sta ik mee op. Als ik die mannen moet geloven, ben ik werkloos. Allée, me nul komma vijf hedde nauwelijks nen halve Rochefort binnen. As da nie mag!!"

dame
Ze kent haar grenzen niet: deze dame lijkt wel stuurloos.


Wat is dan precies de bedoeling van deze vereniging?

"De VV33 ijvert voor meer zatte mensen aan het stuur. Ons onderzoek heeft uitgewezen dat minstens 3/4 van de dronkenen, ja ik zeg niet mannen, want die wijven kunnen er ook wat van, beter de verkeerscode respecteren dan nuchter. Eigenlijk gewoon omdat ze bewust zijn van het gegeven dat ze zich beter moeten focussen. En dat zorgt voor veiligeheid."

Makke Verkerke is resoluut en wie zij wij om hem ongelijk te geven.

Makke in beschonken toestand
Zo rijdt hij het best: Makke op weg naar zijn voertuig.


Ter afscheid van onze aangename ontmoeting roept hij ons fietsend na: "Ik ben met de velo, want ik moet nog drinken!" Zover de VV33!!(rw)