februari 20, 2006

Belgisch gerecht laat onderdanen in de steek

Nee, het handelt hier jammer genoeg niet over friet met mosselen, noch over Bieke Ilegems, maar wel over het justitiële apparaat. Hoewel men steevast leest dat "den Belg" rapper naar het gerecht stapt, dienen we vast te stellen dat vele burgers in de kou blijven staan. "Laat mij in de steek", voorspelde Guido B reeds.

Joz (Jozef volgens de geboorteakte) Lamberts, alias Jokke Berre, heeft er de mond vol van. "Alles heb ik al getracht. Telkens maar klacht met burgerlijke dingesstelling, en diene waarborg betalen. Maar steeds opnieuw wordt ik niet doorverwezen. Ik ben ten einde raad in de raadkamer."

Zeventien strafrechterlijke feiten, en bijna evenveel dictees der Nederlandse Taal verder, is de Joz de wanhoop nabij: "Zelfs een klacht tegen het niet navolgen van een klacht tegen een andere klacht werd onvoldoende gevonden om te vervolgen. In België moet ge eigenlijk feitelijk een moord plegen om voor de rechter te geraken, en dan nog! En wat nog erger is, zelfs als ge frappante spelfouten maakt in de zin
'Peinzende treinreizigers worden heden ten dage in hun gecapitonneerde coupés frequent lastiggevallen; zij horen medereizigers sans gêne en met bravoure telefonisch tekeergaan over intieme zielenroerselen en particuliere aangelegenheden', dan nog wordt ge niet voor het gerecht gedaagd."

Joz nuchter
Exclusieve foto: Joz tijdens een (zeldzaam) nuchter moment

"'Tis godgeklaagd, al jaren wil ik mijne zeg eens doen voor de juge, maar ik geraak niet binnen. Zeventien advocaten heb ik geraadpleegd, kosten quasi onoverzienbaar, maar resultaat?? Nougabollen."

Toen we van PEG polsten naar de reden waarom Joz zo danig naar het gerecht wil, volgde het volgende spontane antwoord: "Het is het ultieme! Den bloemekee!" Onze verdere vragende blik werd niet beantwoord.

"Allee, dat is toch duidelijk. Eens dat ge de situatie door hebt, dan weet ge het: laat de juge ne keer klappen. En dat wil ik ook. De juge laten klappen. En dan kunnen zeggen dat ge het beter weet. Wat een overwinning is op alles en nog wat."

Heeft Joz enige aversie tegen de mensenmaatschappij? Of nog, wat wil hij bewijzen?

"Bewijzen. Het bewijs uit het ongerijmde heeft me altijd bezig gehouden, maar dit gaat niet over iets bewijzen. Aantonen, dat wil ik."

Zoals steeds gaan we van PEG de polemiek niet uit de weg, en vroegen we Joz wat hij dan wil aantonen.

"Dat ge dat nog niet weet. Honderden mensen willen niet voor de juge komen en worden gedwongen ertoe, maar ik vraag niet liever, maar ik geraak er niet. Dat borrelt toch vragen op!"

Borrels, dat leek ons een ideale manier om toch voor de rechter te geraken.

"Poepeloerezat heb ik al in den otto gekropen. Maar denkt ge nu dat ze mij pakken?? Eens blazen in die pipette en ik mocht verder rijden. Comateus was ik, notabene."

Zatte Joz
Een typische momentopname: Joz (links) tijdens een poging tot rechtbank.

Gewapend met deze wijsheid waarschuwden bij deze de politiediensten dat Joz, die drie flessen Saint Emilion had binnengekapt tijdens het interview, met de wagen gedetecteerd kon worden op de N16 tussen Bornem en Puurs. Wij duimen dat Joz zijn droom toch tot realisatie zal komen.

Niet-functioneel Bieke
PEG in een poging tot rechtbank: niet-functioneel Bieke.