februari 09, 2006

Macrohard onthult Beerfinder

Seattle (VS)- De software gigant Macrohard onthulde vandaag een nieuwe service waar je naar verluidt even van moet slikken. Beerfinder zal gebruikers toelaten om hun favorieten bieren te vinden zonder meteen alle café's te moeten binnenlopen.

Bill G was zelf aanwezig op de onthulling van het nieuwe product en lichtte toe dat Beerfinder eerst in België zal worden gelanceerd.

"Ja, waar anders he," klinkt het bij Bill G. "Chimay, Duvel, Orvel, Rochefort, zelfs Gouden Carolus en Gulden Draak, je kan het hier in Seattle zonder veel moeite in uw winkelkarreke steken. Maar als ik ne vieze goesting heb in ne Westmalle van't vat, of, zwijg stil, ne Dobbel Palm, dan blijf ik helaas droogstaan."

Als het te erg knijpt, dan zit Bill G al snel in België.

"Ik kruip in mijn vliegmachien, en het is echt niet om uwe kop te zien," bijt Bill G. ons venijnig toe. "Dat doe ik alleen voor een biertje pleziertje, als ik het hier in eigen land niet kan vinden. Ne De Koninck van't vat, nog zoiets. Mensenlief!"

Tijdens een van zijn vele bezoeken aan le plat pays, kwam Bill G op het idee van Beerfinder.

"Ja, ge kent dat. Ge zit in een vreemde stad en ge kent de café's niet. En dan moet ge telkens binnenlopen om te zien wat ze hebben. En dan wilt ge ne Palm en komt ge buiten met drie Vieux Temps in uw botten. Enfin, dat was plezant, maar mijn vrouw vond het maar niks. Vandaar dus Beerfinder."

Beerfinder laat gebruikers toe om hun favoriete bieren (van't vat of in een fleske) te vinden via GSM, Global Positioning Systems, of via het Internet.

"En in real time, he, manneke", glundert Bill G. "Niet langer dat ge een café binnenloopt waar ge goe weet dat ze een vat van uw bier steken hebben, en dat ge dan binnenkomt en 't vat is net af."

Bill G
Bill G, hier met een ferm stuk in zijn botten, kondigt de nieuwe service Beerfinder aan

Macrohard verwacht na een succesvolle lancering in ons Belgenland, het product ook in heinde en verre aan de man te brengen.

"Allee, ge kent een goed café in het zuiden van Frankrijk, en ge wilt even nazien wat ze daar nu steken hebben van bier. Awel, dat zult ge kunnen doen. Dan kunt ge toch ook een beetje meegenieten, al zit ge dan ergens waar dat het met bakken aan het regenen is", besluit Bill.

Maar, vragen wij ons af, waarom is de web site nog niet beschikbaar? "Ja," zucht Bill, onze webmaster is nog niet terug. Hij was eergisteren de nieuwe service aan het uitproberen, en sindsdien hebben we hem niet meer gezien."

Tot slot willen we weten of Beerfinder ook het bier in onze kelder in kaart kan brengen?

"Daar zult ge toch de trappen voor moeten aflopen!" monkelt Bill G.

Reactie van Inbev

Inbev, in een korte reactie, kondigde reeds aan een joint venture met Macrohard's grote concurrent, Appelsien, te hebben afgesloten, om software op de markt te brengen dat inderdaad ook uw eigen bier in de gaten houdt.

"Ge zult het dan zo kunnen opzetten", voorspelt Carla Schepelaere van Inbev, "dat ge automatisch een email krijgt of een text message, als ge nog maar drie fleskes Vieux Temps staan hebt. Dan is het lang tijd om uwe voorraad bij te vullen." (pl)

woman with beer
Carla Schepelaere drinkt al eens graag een goei pint