januari 30, 2006

BST ijvert voor herinvoering ABN

U herinnert het zich nog wel, het Algemeen Beschaafd Nederlands. Schoon Vloms in de volksmond. Sinds de overschakeling naar het Algemeen Nederlands is onze taal er echter heel wat op achteruitgegaan. Dat vindt althans Juul Vankasterweg, voorzitter van de Bond voor een Schone Taal.

"Je moet er de kranten maar eens op nalezen," zucht Juul, door de vrienden in Gooik kortweg "Zipper" genoemd.

"Je kan geen blad omdraaien of er wordt met geslachtsdelen gezwaaid. Neem nu een paar dagen geleden. Een welbekende Vlaamse krant besprak het voornemen om een nieuw Jupiler glas op de markt te brengen. Op zich natuurlijk een belangrijk onderwerp. Maar moest daar dan midden in het artikel absoluut een verwijzing inzitten naar de kloten van de stier?"

Jamaar, werpen wij van Pint en Gezin tegen, Gladde Gerrit tapte ze zo, op het ritme van de muziek, en dan de kraag net laten rusten tegen de kloten van de stier.

"Ja, zeg, natuurlijk," haalt Zipper de schouders op. "Dat weet toch iedereen. Maar hadden ze dat nu niet op een beschaafde manier kunnen zeggen? In het ABN? Bievoorbeeld dat de kraag van een pintje tot aan de heupen van de stier moet komen. Of, desnoods, tot aan de mannelijke geslachtsdelen van de stier. Maar zoals dat het er nu stond, dat trekt toch op geen, allee, ge weet wat ik wil zeggen."

Zipper
Zipper uit Gooik klaagt keihard het verval der Vlaamse zeden en taal aan: "De verloedering van de maatschappij, mijnheer! O mores, o tempores! Weltschmerz!"

Wij van Pint en Gezin zijn het helemaal met Zipper eens, maar konden het toch niet laten fijntjes op te merken dat dankzij hem de kloten van de stier toch weer aan bod zijn gekomen in een Vlaamse kwaliteitskrant.

"Doeme toch!" roept Zipper uit, nu helemaal de kluts en het ABN kwijt. "Ge hebt me bij mijn kloten!"