januari 23, 2006

Duurzame contacten blijken heilzaam

Vorser Mattias Brutsaers heeft er gedurende vijf jaren over nagedacht. In zijn doctoraatsthesis besluit hij dan ook onomwonden: "Geregeld cafébezoek is goed voor zowel de geestelijke ontwikkeling van de mens, als dan wel steunt het de Horeca-sector, die het toch al moeilijk heeft."

"De jeugd gaat minder op café als pakweg tien jaar geleden. Kijk naar de studenten: kotfeestjes, drank kopen in nachtwinkels, zelfs het nuttigen van cola, ice tee en dergelijke. Vroeger ondenkbaar. Maar men mag de sociale factor niet uitschakelen! Dat zou nefast zijn."

Op cafe

Foto van onze verslaggever: Deze mensen tonen volgens Mattias het goede voorbeeld.

Somber moeten we echter niet worden volgens Brutsaers. "Inderdaad, contact is er nog, maar we wat merken we? Dat dit steeds meer gericht wordt op wat ik noem combi-activiteiten. Een weekend surfen aan zee met een groep, en diens meer. Maar steeds meer wordt vastgesteld dat het individualisme hoogtij viert. Ge staat nu ook niet direct met twee op een surfplank, toch?"

We stelden ons dan ook de vraag of het tij kan gekeerd worden. Is er nog hoop?

"Natuurlijk moet er een vorm van sensibilisering komen. Meer in het bijzonder moet de jeugd terug gewezen worden op de talrijke deugden van het pinten hijsen in de stamkroeg. Samen rond de tafel zitten en mijmeren over de schoonheid van de vrouw is immers van alle tijden. Over het werk gesproken worden kan ook, maar met mate."

Eenzaamheid troef

Uit de studie van Mattias: zo zielig kan het zijn: een leven zonder vriendelijke contacten.

Brutsaers heeft meerdere voorstellen geformuleerd die de kafaattraditie, die wij Belgen ons zo eigen hadden gemaakt, terug nieuw leven in te blazen.

"33'ers terug aan dezelfde prijs aan klein pinten. Het lijkt misschien een kleine ingreep, maar onderschat de waarde ervan niet. Hot Chocolate rond middernacht en van tijd en stond Michael Jackson en Jo Vally, zodat sommige een danske kunnen plaatsen, al dan niet op een toog desbetreffend een podium. Het ligt hem aan die klein dingen."

Wij van PEG steunen Brutsaers in zijn queeste, doch konden niet nalaten een pessimistische noot te laten klinken.

Mattias Brutsaers lacht onze bezorgde oprispingen weg: "Er zijn reeds enkele politieke partijen die interesse hebben in deze sensibiliseringscampagne. Dat staat goed, he, campagne voeren met een pint in de hand."

"Bovendien," geeft Mattias ons een vettige knipoog, "eens men de smaak te pakken heeft van dit hele gebeuren, is er geen weg terug. Neem dat van me aan."

Pint en Gezin zal deze sterke uitspraak aan strikt wetenschappelijk onderzoek onderwerpen.(rw)