januari 22, 2006

Succes stijgt Japanse Casanova naar het hoofd

Met een uiterst merkwaardige combinatie van Oosterse en Westerse elementen, heeft Kommorire Wan Sam Sake, de stichter van SamSake, een nieuwe vruchtbaarheidsreligie, heel Japan op zijn kop gezet. De nieuwe beweging heeft zich inmiddels verspreid naar het Westen van de States, en beweegt zich razendsnel richting West-Europa. De eerste aanhangers zijn al gesignaleerd in West-Duinkerke en vandaar is het maar een kleine stap om heel Vlaanderen in te palmen.

"Mor vent toh, het begon allemaal heel onschuldig", legt Wan Sam Sake uit in vlekkeloos West-Vlaams. "Na jaren experimenteren had ik een feilloze methode op punt gezet om Japanse vrouwen wild te maken van mijn sushi. Per dag had ik er wel tien tot vijftien. Ze lusten me rauw."

Na de publicatie van "Tokio Boy", waarin Wan Sam Sake zijn methode tot in de puntjes uit de doeken deed, veroverde de Japanse Casanova het hele eiland, dat grotendeels omgeven wordt door water.

"Het is allemaal zo moeilijk niet", vervolgt de beminnelijke Japanner. "Er zijn drie geheime rituelen die nu niet langer geheim zijn, want het staat allemaal in mijn boek. Ten eerste, elke dag tenminste 1 uur op je kop gaan staan. Man who stands on head, thinks with balls!"

Headstand

Foto van onze verslaggever: Wan Sam Sake demonstreert de "think with balls" positie.De tweede regel voor wannabe Casanovas is zich elke dag 3 keer 30 minuten naar Kyoto te richten (naar het Westen of naar het Oosten, al naargelang ge het bekijkt) en luidop te scanderen: "Bieke! Bieke! Bieke!" Dit bevreemdend ritueel kwam tot stand nadat Wan Sam Sake per ongeluk een aflevering van Familie te zien kregen via zatteliet.

"Ik verstond er geen botten van, want mijn kennis van Vlaamse dialecten was toen nog onbestaande", verklaart de auteur. "Maar Bieke Ilegems is natuurlijk wat wij in Japan een natural star noemen."

Dit ritueel heeft in Japan voor heel wat beroering gezorgd. Zelfs de keizer is al betrapt geworden op het luidskeels roepen van Biekes naam terwijl hij onder de douche staat.

Maar vooral het driemaal onderbreken van elke activiteit voor het aanroepen van een Vlaamse schone heeft Japan op zijn kop gezet. Critici hebben reeds een wetsontwerp ingediend dat het "Bi-Ke" zou verbieden tijdens kantooruren om het ondermijnen van het Japanse bedrijfsleven te vermijden.

Japanese

Foto van onze verslaggever: Een groepje Japanse zakenlui maakt zich op voor een Bi-Ke ritueel

Kommorire Wan Sam Sake legt uit dat er echter nog een derde element dient toegevoegd te worden om een feilloze Casanova te worden.

"Ik ben sinds jaar en dag een grote fan van de Spider Murphy Gang. Sinds ik elke dag aanvang met een karaoke versie van Skandal im Sperrbezik, ben ik onweerstaanbaar geworden voor het vrouwelijke geslacht. Vooral "Skandal um Rosie" schreeuw ik heel hard mee en dat helpt dubbel."

karaoke

Foto van onze verslaggever: Kris Sluiterharen uit Bredene vangt, sinds zijn bekering tot de SamSake religie, elke dag aan met een karaoke versie van Skandal im Sperrbezik.

Helaas moest Wan Sam Sake hier het interview afbreken, want het was tijd voor zijn tweede Bi-ke van de dag. Wij smeekten de beroemde auteur ons nog vijf minuten te gunnen, maar hij was onverbiddelijk. Al gingen we op onze kop gaan staan. (pl)

1 Comments:

Anonymous Anoniem said...

Why on earth are you using IE on Mac?! I mean, if you don't like Safari, aren't everybody agreeing that anything else than IE is safe to use. (Firefox, Opera, Netscape, Konqueror etc..)

03:19  

Een reactie posten

<< Home