januari 20, 2006

Overdreven vriendelijkheid schadelijk voor de gezondheid

Onderzoekers aan de University of Washington in Seattle in de States zijn tot de onthutsende vaststelling gekomen dat overdreven vriendelijkheid schadelijk kan zijn voor de gezondheid. Vlaams minister-president Yves Determ heeft bevolen campagnes die vriendelijkheid bevorderen voorlopig stop te zetten.

Bloemetjes voor mensen die glimlachen. Campagnes die mensen aanzetten om eens een complimentje te geven. Als het van onderzoekers in Seattle afhangt, zouden dergelijke campagnes overal bij wet verboden moeten zijn.

“Men heeft het vaak over de verzuring van de maatschappij. Hier in Seattle spreken wij van de “Seattle Freeze”. Maar dat wil niet zeggen dat ontdooien of verzoeten altijd goed is,” waarschuwt onderzoeker Frank Furrow. “Vraag maar eens aan de Eskimo’s wat ze van het broeikaseffect vinden, of aan iemand die aan suikerziekte leidt of hij nog een stukje kriekentaart wenst.”

Een gezonde mens uit Seattle

Van onze fotograaf in Seattle: Een gezonde reactie


Jarenlang hebben onderzoekers zonder enige wetenschappelijke basis het belang gepredikt van een optimistische en vriendelijke ingesteldheid.

“Dat was dus allemaal zever in pakskes,” gebruikt Frank Furrow even een technische term.

Wat blijkt uit nieuw onderzoek bij duizend sujetten die net de kaap van de vijfendertig gepasseerd zijn? Mensen die meer dan drie keer per dag glimlachen, maken twintig percent meer kans op hartklachten dan mensen die nooit glimlachen.

“Eigenlijk zouden we de mensen moeten aansporen minder te lachen,” zucht Frank. Maar politically speaking is dat niet haalbaar. Kijk maar hoe lang het geduurd heeft vooraleer we beweging kregen in het verbieden van het roken in openbare gebouwen. En als we de mensen nu ook nog moeten verbieden van vriendelijk te zijn, dan is het hek helemaal van de dam. Toch raden wij aan om niet meer dan drie keer per dag vriendelijk te zijn.”

Er zijn politici in Vlaanderen die best te vinden zijn voor een onvriendelijkheidswetgeving zoals Frank Furrow voorstelt. Philippe L’automne van Het Vlaams Behang vindt dat er zo al genoeg gelachen wordt in Vlaanderen.

“Wij zijn er voorstander van om iedereen het lachen grondig te doen vergaan,” aldus Phillipe. “Immigranten moeten een vriendelijkheidstest ondergaan en als ze te vriendelijk zijn, zetten we ze gewoon op een C-140 terug naar hun land van oorsprong. Pas op, ik ben geen racist, maar ze moeten zich wel aanpassen.”

Zuster Klara

Van onze fotograaf: Zuster Klara, de Abdis der Carmeliten te Tielt-Winge, geeft het goede voorbeeld

Vlaams Minister-PresidentYves Determ waarschuwt voor overdreven reacties, maar acht het wel wenselijk de campagne van de Bond Zonder Ahnung voor het geven van ongevraagde (en dus ongewenste) complimentjes onmiddellijk stop te zetten.

“Lachen is allemaal goed en wel en we zijn allemaal menselijk. Maar het moet allemaal binnen de perken blijven.” (pl)